THIẾT KẾ SƠ BỘ (CONCEPT DESIGN)
Là những bước đầu tiên trong quá trình thiết kế, nơi các nền tảng của bất kỳ tàu được thiết lập, là giai đoạn thiết kế ý tưởng.

Cho dù đó chỉ là một ý tưởng hay một mô tả chi tiết về nhu cầu, chúng tôi sẽ chăm sóc hết sức để phát triển nó thành một sản phẩm. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với khách hàng để đảm bảo rằng các lựa chọn khác nhau được khám phá và những cái tốt nhất được lựa chọn để thực hiện trong thiết kế cơ bản.

Chúng tôi  tin rằng tàu là sự phản ánh bản sắc công ty và khách hàng, do đó các thiết kế của chúng tôi kết hợp  tính thẩm mỹ và chức năng nổi trội để trở thành một sản phẩm hoàn hảo cho khách hàng.
 
Bằng kinh nghiệm nổi trội cùng với các phần mềm phân tích, chúng tôi sẽ làm cho vỏ tàu có sức cản nhỏ nhất, sức đẩy phù hợp nhất, tiết kiệm nhất cho ngân sách của bạn.

Thực hiện công việc:
 
• Xác định thông số cơ bản, công dụng thiết kế và tính thẩm mỹ
• Bố chí chung sơ bộ
• Hình dáng vỏ tàu và ước lượng tốc độ
• Thử mô hình và xác định công suất máy chính
• Tính toán mớn nước
• Tính toán sức bền dọc
• Tính toán sức chở hàng hóa và dung tích khoang lỏng
• Tính toán, lựa chọn thiết bị chính
• Kết cấu cơ bản
• Ước tính khối lượng sắt thép

TK-SO-BO-1.jpg

THIẾT KẾ CƠ BẢN (BASIC DESIGN)
Các giai đoạn thiết kế cơ bản bắt đầu với tất cả các mục tiêu đã đặt ra trong thiết kế sơ bộ. Sự chú ý đến từng chi tiết cùng sẽ xác định các công việc thực hiện. Niềm đam mê của  chúng tôi  là tạo ra con tàu khai thác hiệu quả.
Các thiết kế kết cấu có tác động trực tiếp vào trọng lượng tàu và tải trọng. Chúng tôi sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn phân tích để tối ưu hóa các cơ cấu thân tàu. Điều này dẫn đến trọng lượng vật tư thấp, sức chở cao , giảm tiêu thụ nhiên liệu và tác động môi trường.

Chúng tôi  cung cấp cho bạn tất cả các kiến ​​thức kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan và tổ chức phân cấp và có khả năng làm tất cả các tính toán và nghiên cứu cần thiết, cung cấp tài liệu, dự án trong giai đoạn này của thiết kế.

Thực hiện công việc:

• Thiết kế và tối ưu hóa vỏ tàu
• Thiết kế chung
• Thiết kế kết cấu
• Thiết kế thiết bị an toàn và hàng hải
• Thiết kế hệ thống
• Lựa chọn thiết bị
• Các đặc điểm kỹ thuật chi tiết
• Tham gia và xử lý nghiêng lệch
• Tính ổn định nguyên vẹn và ổn định tai nạn

TK-SO-BO-2.jpg
 
THIẾT KẾ SẢN XUẤT  (PRODUCTION ENGINEERING)
Trong những năm qua, chúng tôi đã được tham gia vào nhiều công việc kỹ thuật sản xuất, tích lũy kinh nghiệm và thông tin quan trọng vào việc nâng cao năng suất chất lượng trong đóng tàu.

Thực hiện công việc:
 
• Làm trơn chi tiết đường hình và thượng tầng tàu
• Làm 3D cho kết cấu và toàn bộ tàu
• Các bản vẽ đưa xuống xưởng Sản xuất, các chi tiết đánh dấu và danh mục vật tư
• Các bản vẽ Nesting cho máy CNC
• Các file cắt cho thép tấm và thép hình cùng với danh mục vật tư
• Đi đường ống, HVAC dưới dạng 3D và cung cấp danh mục vật tư kèm theo

TK-SO-BO-3.jpg

TK-SO-BO-4--1-.jpg

THIẾT KẾ CHI TIẾT (DETAIL DESIGN)
Đây là bước thiết kế sẽ làm tối ưu hóa bố trí không gian của con tàu. Làm tăng sức chở hay tính tiện nghi của con tàu.
Cung cấp bản vẽ chi tiết 2D và 3D cho bệ máy, cầu thang các vách ngăn, giá đỡ trên con tàu phù hợp

TK-SO-BO-5.jpg

GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ  (PROJECT MANAGEMENT SERVICE)
Dịch vụ giám sát và quản lý phục vụ sửa chữa  và đóng mới, cung cấp cho chủ tàu chuyên môn kỹ thuật độc lập với nhà máy đóng tàu để tiến hành khảo sát và kiểm tra chất lượng.

Thực hiện công việc:

• Khảo sát đóng mới
• Quản lý đóng mới
• Đánh giá và Kiểm toán năng lực
• Quản lý chất lượng và đảm bảo